Kas ir Latvijas katoliskā mantojuma fonds?

 

   Fonda iecere pieder vairākiem Latvijas katoļiem, lajiem, kuri apzinās nepieciešamību  apgūt un iepazīt katoliskās Tradīcijas bagātības un ar tām  dalīties arī ar citiem ticības brāļiem un māsām.

    Atklājot senās katoliskās Tradīcijas  Patiesības, Skaistuma un Svētuma dārgumus, radās vēlme un apņemšanās  tos darīt zināmus arī plašākai sabiedrībai.

    Mūsu vadmotīvs ir godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna vārdi: "Latviešu tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta ar augstu morāli, kāda bija mūsu tautai cauri gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad tās morāle pagrimst".

 

     

Create Your Own Website With Webador