Dārgie lasītāji!

Šajā sadaļā būs pieejamas dažādas lūgšanas no bagātās katoļu Baznīcas Tradīcijas krājumiem.

Pāvesta Leona XIII lūgšana Svētajam Erceņģelim Miķelim

Šo īso eksorcisma lūgšanu uzrakstīja pāvests Leons XIII 1884. gadā un to privāti var lūgties jebkurš kristietis, lajs vai garīgās kārtas pārstāvis.  Lai gan tā nekad netika iekļauta Sv. Misē,  līdz 1964. gadam to bija obligāti jālūdzas pēc Sv. Mises. Sv. Jānis Pāvils II aicināja ticīgos šo lūgšanu neaizmirst, bet to lietot, lai iegūtu spēku cīņā pret tumsas spēkiem un pasaules garu. Arī pāvests Francisks 2014. gadā izsaka līdzīgu aicinājumu.

Read more »