Adventa un Ziemassvētku laika Jaunavas Marijas antifona Alma Redemptoris Mater

Published on 10 December 2023 at 05:45

Antifona tiek dziedāta Adventa un Ziemassvētku laikā līdz Jēzus Upurēšanai svētnīcā jeb Sveču dienai, kas tiek svinēta 2.februārī.

Tā sacerēta 11. gadsimtā, par tās iespējamo autoru pastāv dažādas versijas. Latviski pieejamais tulkojums ir brīvas formas atdzejojums, kurš īsti neatspoguļo  lūgšanā ietverto vēsti. Ja kāda rīcībā ir latīņu tekstam tuvāks tulkojums, būsim pateicīgi, ja

padalīsieties!  (Paldies par atsaucību - jauno tulkojumu var skatīt šeit)

 

 

Alma Redemptoris Mater

quae pervia caeli porta manes,

Et stella maris,

sucurre cadenti,

surgere qui curat populo:

Tu quae genuisti, natura mirante,

tuum sanctum Genitorem

Virgo prius ac posterius

Gabrielis ab ore

sumens illud Ave

peccatorum miserere.

 

 

Usque ad diem 23 decembris:

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.

R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Oremus. Gratiam tuam, quasumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut aui Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et cruce;, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

 

A die 24 decembris:

V. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.

R. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

Oremus. Deus qui salutis aeternae, beatae Mariae virginitate fecunda, humano generi praemia praesisti: tribue, quaesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filiim tuum.

Amen.

Foto:  Kuldīgas Dievmāte

Cēlā Pestītāja Māte,

Debess svētlaimības vārti,

Tu pār jūras vētrām - zvaigzne,

Mieru nesot, spoži mirdzi.

Tos, kas dzelmēs sauc uz Tevi,

Steidzies glābt un vest pie gaismas,

Jo Tu, Māte, tautām devi

To, kas izdzēš visas vainas.

Jaunava, Tu visusvētā,

Pirms un dzemdējot visšķīstā,

Gabriela sveicināta

Grēcinieku žēlotāja.

 

No Adventa līdz Ziemassvēku vakaram:

V. Kunga Eņģelis pasludināja Marijai.

R.  Un viņa ieņēma no Svētā Gara.

Lūgsimies: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej savu žēlsirdību mūsu sirdīs, lai mūs, kuri Eņģelim sludinot esam pazinuši Kristus, Tava Dēla Iemiesošanos, viņa ciešanas un krusts novadītu augšāmcelšanās godībā. Caur to pašu Kristu, mūsus Kungu. Amen.

 

No Ziemassvēku vakara līdz Sveču dienai:

V. Pēc dzemdēšanas, Jaunava, Tu paliki neskarta.

R. Dieva Dzemdētāja, aizlūdz par mums.

Lūgsimies: Dievs, Tu ar svētās Marijas svētīgo jaunavību esi sniedzis cilvēcei mūžīgās pestīšanas dāvanu: dod mums, mēs Tevi lūdzam, lai mēs justu, ka par mums aizlūdz tā, caur kuru mēs kļuvām cienīgi saņemt dzīvības Devēju, mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu.

Amen.

 

(Tulkojums latviešu valodā no katoļu lūgšanu un dziesmu grāmatas  "Dievs ar mums", izdota Toronto 1952. gadā, sakārtoja un izdeva priesteris B. Kokins, Dr. Phil.)

 

Jauno tulkojumu skatīt šeit.

 

 

 

 

Create Your Own Website With Webador