Pāvesta Leona XIII lūgšana Svētajam Erceņģelim Miķelim

Published on 17 December 2023 at 07:49

Šo īso eksorcisma lūgšanu uzrakstīja pāvests Leons XIII 1884. gadā un to privāti var lūgties jebkurš kristietis, lajs vai garīgās kārtas pārstāvis.  Lai gan tā nekad netika iekļauta Sv. Misē,  līdz 1964. gadam to bija obligāti jālūdzas pēc Sv. Mises. Sv. Jānis Pāvils II aicināja ticīgos šo lūgšanu neaizmirst, bet to lietot, lai iegūtu spēku cīņā pret tumsas spēkiem un pasaules garu. Arī pāvests Francisks 2014. gadā izsaka līdzīgu aicinājumu.

 

 

Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio;

contra nequitiam et insidias diaboli

esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices

deprecamur:

tuque, Princeps militiae caelestis,

Satanam aliosque spiritus malignos,

qui ad perditionem animarum

pervagantur in mundo,

divina virtute in infernum detrude.

Amen.

 Alsungas Sv. Erceņģeļa Miķela baznīcas altārglezna (fragments)

 

Svētais Erceņģeli Miķeli,

aizstāvi mūs cīņā,

Esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu

un viltībām.

Dievs lai pavēl viņam, tā mēs pazemīgi

lūdzam;

bet tu, debesu kara pulku vadoni,

ar dievišķo spēku

iedzen ellē sātanu un citus ļaunos

garus,

kas klejo pa pasauli dvēseļu

samaitāšanai.

Amen.