Alma Redemptoris Mater antifonai jauns tulkojums latviešu valodā

Published on 24 January 2024 at 01:39

Ar  autora Venta Zvaigznes  laipnu atļauju  šeit publicējam jaunus antifonas Alma Redemptoris Mater tulkojumus. (Veco tulkojumu skatīt šeit .)

Pirmais no jaunajiem atdzejojumiem ir precīzāks,  otrais savukārt  rakstīts, atveidojot  oriģināla pantmēru (Alma Redemptoris Mater ir ļoti sena himna, kas uzrakstīta vēl antīkajā heksametra pantmērā).

 

Alma Redemptoris Mater quae pervia caeli

Porta manes, et stella maris, succure cadenti,

Surgere qui curat populo: tu quae genuisti

Natura mirante, tuum sanctum Genitorem

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore

Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

 

Pestītāja vēlīgā Māte,

Kas esi uz debesīm atvērti vārti

un ceļazvaigzne uz jūras, -

Palīdzi ļaudīm, kas pakrīt

un  piecelties pūlas!

 

Tu savu svēto Radītāju

dabai par brīnumu esi dzemdējusi

un jaunava palikusi pirms tam un pēcāk.

Saņemot sveicinājumu,

ko tev eņģelis Gabriēls deva,

Mums, grēciniekiem, žēlīga esi.

 

 

 Atdzejojums, kas atveido oriģināla pantmēru:

 

Glābēja vēlīgā Māte, Tu debesu vārti mums paliec  

Atvērti, zvaigzne uz jūras - jel palīdzi ļaudīm, kas pakrīt,

Visiem, kas piecelties pūlas. Tu pasaulē laidi kā bērnu,

Brīnoties dabai, Vissvētāko Vārdu, kas radījis tevi,

Jaunava paliki šķīsta gan pirmāk, gan pēcāk kā toreiz,

Eņģeļa sveicienu dzirdot, - mums grēcīgiem žēlīga esi.